فریاد‌ زیر‌آب

انسانم ! ساکت ، چون درخت سیب ! گسترده ، چون مزرعه ی یونجه ! و بارور ، چون خوشه ی بلوط ! به جز خداوند ، چه کسی شایسته ی پرستش من خواهد بود ؟! حسین پناهی

تیر 93
1 پست
خرداد 92
1 پست
دی 90
1 پست
آبان 90
1 پست
آذر 89
2 پست
تیر 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
مهر 87
3 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
2 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
3 پست
آذر 85
1 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
8 پست
مرداد 85
8 پست
تیر 85
7 پست
خرداد 85
7 پست
اسفند 84
9 پست
بهمن 84
9 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
12 پست
مشایی
2 پست
هاشمی
1 پست
ولایتی
1 پست
انتخابات
1 پست
خاتمی
2 پست
سیستانی
1 پست
سال_نو
1 پست
ثبات
1 پست
ازدواج
1 پست
سواد
1 پست
ویکیلیس
1 پست
چای
1 پست
عملی
1 پست
زلزله
1 پست
ادعا
1 پست
هایتی
1 پست
اصلاحات
1 پست
مردم
1 پست
میرحسین
2 پست
مرگ
1 پست
آقا
1 پست
درد
1 پست
فلسفه
1 پست
خدا
2 پست
پرواز
1 پست
باد
1 پست
عادت
1 پست
زندگی
4 پست
دیوانه
1 پست
حقیقت
1 پست
خود
1 پست
سیگار
1 پست
تختخواب
1 پست
غم
1 پست
مسافر
1 پست
کر
1 پست